DATA Lab

Baza wiedzy

W trybie logicznym mamy przeważnie do czynienia z brakiem dostępu do danych lub uszkodzeniem struktury danych przy sprawnym technicznie nośniku. Aby nie naruszyć zawartości urządzenia podłączane jest ono poprzez kontroler z blokadą zapisu (można również wykonać kopię sektorową nośnika ale przy np. dyskach pojemności 500 GB i większych wiąże się z dodatkowym czasem i zablokowaniem bardzo dużej przestrzeni na dysku lustrzanym). Następnie na tak zabezpieczonym medium wykonuje się procedury skanowania lub analizy logicznej powierzchni tego nośnika. Na podstawie powyższych kroków określa się zakres danych możliwych do odzyskania, generuje logi i listingi tych danych, przedstawia się je klientowi do weryfikacji i wyboru priorytetowych zasobów. Po odwrotnym otrzymaniu wskazówek dotyczących szukanych danych, zasoby te są przez nas identyfikowane na nośniku a następnie sprawdzana jest ich spójność. Im większa jest ilość danych do sprawdzenia tym wyższe są koszy ich odzyskania. W tej procedurze określenie spójności danych jest najbardziej czasochłonne, to ono wpływa w głównej mierze na koszt całej operacji.
Prosimy najpierw o odpowiedź na takie pytanie: Czy formatowanie dysku twardego jest ostatnią wykonaną czynnością ? W 95% w odpowiedzi otrzymujemy informację - Tak, bo po sformatowaniu zainstalowałem tylko system operacyjny i podstawowe aplikacje. Niestety, jest to informacja o kluczowym znaczeniu, ponieważ po zwykłym sformatowaniu dysku, lub po jego repartycjonowaniu (usunięciu i założeniu partycji), procedury odzyskania danych dają wysoką skuteczność w ich odtwarzaniu i w większości przypadków dane praktycznie w postaci początkowej, można zwrócić klientowi. W przypadku operacji wgrywania aplikacji na uprzednio sformatowany dysk, sytuacja się znacznie komplikuje. Po pierwsze - sam proces wgrywania danych nadpisuje istniejące uprzednio dane w obszarze nowego zapisu, po drugie - operacja ta usuwa też większość kopii tablic adresowych. Skutkuje to tym, że procedura odzyskiwania danych jest mniej skuteczna, rzadziej uzyskuje się przejrzystą i poprawną strukturę katalogową, częściej odzyskuje się pliki w tzw. rozsypce. Po wykonaniu reinstalacji na dysku najłatwiej odzyskuje się dane stosując metody poszukiwania plików wg ich rozszerzeń. W sytuacjach gdy utracie ulegają dane "sentymentalne" - zdjęcia , filmy, dokumenty - skuteczność odtworzenia jest zadowalająco wysoka. Jeżeli natomiast nadpisano dysk z informacjami bazodanymi (np. programy finansowo-księgowe) - charakter działania takich aplikacji, a przede wszystkim ilość plików potrzebnych do jej poprawnego uruchomienia może stanowić o braku skuteczności metod odzyskujących dane, ponieważ uszkodzone choćby w części pliki będą wpływały na poprawność działania całej aplikacji. Tym niemniej zawsze warto spróbować.
Procedurą fizyczną nazywamy takie działania, które odnoszą się do operacji wykonywanych na uszkodzonym, niesprawnym technicznie nośniku. Nośnikiem może był tu zarówno dysk twardy, karta pamięci lub pendrive. Charakterystyczne dla takiej procedury jest zawsze to, że wykonuje się na nim działania ingerencyjne, np. otwarcie dysku twardego, wymiana głowic, otwarcie karty lub pendrive'a, itp. Trzeba zawsze pamiętać, że działania takie podejmowane są w celu ratowania utraconych danych, ale jednocześnie mógł powodować utratą świadczeń gwarancyjnych na sam nośnik lub na całe urządzenie którego są częścią składową.
Aby wysłać dysk twardy do laboratorium odzyskiwania danych i mieć pewność że nie ulegnie on uszkodzeniu w trakcie transportu, należy: - zabezpieczyć sam dysk twardy wkładając go do plastikowego opakowania typu seashield (w przypadku braku pudełka, lub niewymiarowego dysku (2.5", 1.8", kieszenie dyskowe, dyski zewnętrzne w obudowach, itp.), prosimy postępować według kolejnych punktów); - owinąć pudełko lub sam dysk warstwą folii bąbelkowej (można nabyć np. na poczcie). Warstwa zabezpieczająca powinna miec grubość co najmniej 3-5 cm z każdego boku dysku (w przypadku braku folii, można użyć np. starego ręcznika (czystego !!! :); - tak zabezpieczony dysk zapakować do odpowiedniej wielkości kartonu (nie pakować do koperty bąbelkowej !!!!). Po włożeniu dysku nie powinien on przemieszczać się w kartonie w żadnej płaszczyźnie. Jeżeli są luzy, należy wypełnić je bądź kulkami styropianowymi, bądź po prostu pogniecionymi gazetami. - do tak zapakowanego dysku twardego prosimy dołączyć wypełniony i parafowany w odpowiednich miejscach formularz zlecenia odzyskania danych. Formularz prosimy wypełnić przed zapakowaniem dysku. - wybór formy przesłania dysku na odzyskiwanie danych pozostawiamy w Państwa gestii.
W opisanej sytuacji, problem zamiany elektroniki nie jest tak oczywisty jak to się ogólnie wydaje. Trzeba zadać sobie pytanie - co jest przyczyną przepalenia układu elektronicznego, czy podstawienie nowej elektroniki nie zniszczy jej samej ponownie, lub nie uszkodzi informacji na dysku twardym? Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzeba wykonać co najmniej kilka pomiarów elektrycznych. A do tego potrzebny jest już specjalistyczny sprzęt. Poza tym, trzeba mieć pewność, że drugi dysk będzie taki sam. Podstawianą elektronikę musi charakteryzować określona relacja między podzespołami elektroniki zewnętrznej a informacjami potrzebnymi do poprawnego działania dysku (dane kalibracji dysku, lista błędów itp.). Błędne zestawienie elektroniki w najlepszym razie może spowodować brak pracy dysku twardego. Może również doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia zawartości dysku, istotnej ze względu na jego pracę a co za tym idzie, na możliwość dotarcia do poprawnych danych.
Pytanie to jest jednym z częstszych zapytań do naszych specjalistów. Szczegółowy opis działania w takich przypadkach został udostępniony przez firmę Microsoft na stronach pomocy technicznej pod adresem: http://support.microsoft.com/kb/827099/pl Prosimy dokładnie przeanalizować ów tekst i postępować zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.
Powyższa różnica zachodzi tylko w przypadku uszkodzeń technicznych tych nośników. Kalkulacja cenowa dotycząca kart do aparatów cyfrowych, zakłada że nośniki te służą wyłącznie do przechowywania zdjęć cyfrowych. Wychodząc z tego założenia, uznaliśmy, że jeżeli po wykonaniu rekonstrukcji takiej karty, nieznaczny procent jej zawartości będzie posiadać błędy, to ze względu na fakt iż są to zdjęcia, niektóre błędy rekonstrukcyjne można poprawić jego odpowiednim kadrowaniem. W przypadku pendrive'a - nośnika typowego do przenoszenia danych, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Tutaj rekonstrukcja musi być w każdym przypadku precyzyjna, ponieważ w efekcie końcowym powinniśmy otrzymać poprawną strukturę katalogowo-plikową. Wykonanie takiej procedury jest o wiele bardziej czaso i pracochłonne, stąd wyższe koszty odtworzenia danych.
Aby stwierdzić czy można odzyskać utraconą partycję, należy przeprowadzić analizę dysku twardego. Z pytania nie wynika informacja, że były wykonywane inne operacje prócz zdjęcia partycji, więc rokowania są jak najbardziej pomyślne. Natomiast gwoli wyjaśnienia w kwestii punktu przywracania. Funkcja ta, zaimplementowana w systemach windowsowych nowej generacji, nie służy i nigdy nie służyła do odzyskiwania danych. Pomaga ona w przywracaniu stanu systemu operacyjnego w dacie utworzenia tego punktu. Przykład: Jeżeli 7 dni temu była wgrywana jakaś nowa aplikacja i powoduje ona (na przykład) niestabilne działanie systemu, a próby jej odinstalowania są nieskuteczne, to przywrócenie systemu z punktu sprzed instalacji tej aplikacji powinno rozwiązać problem (funkcja usunie również wszystkie inne instalacje i zmiany w systemie operacyjnym, wykonane w tym przedziale czasowym). Natomiast wszystkie dane które były w tym czasie tworzone na komputerze, pozostają na swoich miejscach i nie powinna zachodzić w nich żadna modyfikacja.
Pamiętaj, że...

Kasowanie danych komputerowych objęte jest oddzielną normą!

NASI PARTNERZY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
~ copyright © 2010-2021 DATA Lab ~
idea, gfx & code by warlock
~ all rights reserved ~