Menu Zamknij

Recycling nośnika danych – czy nasze dane są bezpieczne?

Recycling DATA Lab

 

Wpływ odpadów elektronicznych na środowisko

Na co dzień w naszym życiu segregujemy śmieci związane z różnymi kategoriami odpadów, takimi jak plastik, papier, szkło, metal oraz odpady bio, co pomaga w ich efektywnym recyklingu i ochronie środowiska. O ile częściej mierzymy się z segregacją plastików (i ich negatywny wpływ na środowisko jest powszechnie znany nawet małym dzieciom), papieru, szkła czy odpadów bio, o tyle odpady elektroniczne bywają rzadsze (szczególnie w gospodarstwach domowych, gdzie nie wymienia się tak często sprzętów elektronicznych), niemniej świadomość ich segregacji i recyclingu jest bardzo ważna. Oddanie sprzętu elektronicznego do recyklingu jest krokiem proekologicznym, który pozwala na ponowne wykorzystanie surowców i minimalizację wpływu na środowisko:

 • Elektronika zawiera wiele szkodliwych substancji, takich jak ołów, rtęć, kadm i chrom. Jeśli te substancje trafią na wysypiska śmieci, mogą zanieczyszczać glebę, wodę i powietrze, powodując poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.
 • Produkcja nowych urządzeń elektronicznych wymaga wydobycia surowców naturalnych, takich jak metale szlachetne i ziem rzadkich. Dzięki recyclingowi chronimy zasoby naturalne i redukujemy negatywne skutki związane z ich wydobyciem, takie jak erozja gleby, zanieczyszczenie wód i wylesianie.
 • Proces recyklingu zużywa mniej energii niż produkcja nowych urządzeń od podstaw. Na przykład, recykling aluminium zużywa aż 95% mniej energii niż jego pierwotne wydobycie i produkcja. Oszczędzając energię, zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi.
 • Elektronika stanowi znaczną część odpadów komunalnych. Poprzez recykling zmniejszamy ilość odpadów trafiających na wysypiska, co pomaga w zarządzaniu przestrzenią składowania i redukuje problemy związane z ich przepełnieniem.
 • Recykling elektroniki tworzy miejsca pracy w sektorze zarządzania odpadami i przetwarzania materiałów. Dodatkowo, odzyskane materiały mogą być używane do produkcji nowych urządzeń, co wspiera lokalną produkcję i redukuje koszty związane z importem surowców.
 • Recykling urządzeń elektronicznych jest również kwestią odpowiedzialności społecznej. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z wpływu swoich działań na środowisko i wybiera zrównoważone praktyki.

W poniższym artykule przyjrzymy się przede wszystkim recyclingowi nośników danych i temu jakie kroki należy podjąć, aby bezpiecznie i ekologicznie pozbyć się nieużytecznych urządzeń.

Co zrobić z niepotrzebnym nośnikiem danych?

Nośniki danych (np. dyski HDD, SSD, karty pamięci, pendrive) to urządzenia elektroniczne służące do przechowywania, przenoszenia oraz odczytu informacji cyfrowych. W dobie szybkiego postępu technologicznego i nieustannego zwiększania ilości przechowywanych danych, odgrywają one kluczową rolę w naszym codziennym życiu. Jednak jak każde urządzenie, również nośniki danych mają swoją ograniczoną żywotność. W pewnym momencie mogą stać się zużyte lub uszkodzone.
Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że wyrzucenie odpadu elektronicznego w niewłaściwe miejsce jest nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale także niezgodne z prawem. Za nieprawidłowe pozbycie się elektroodpadów grożą wysokie kary finansowe. Ponadto, w skrajnych przypadkach, może to prowadzić do odpowiedzialności karnej, w tym do ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
Segregacja odpadów elektronicznych i recycling świadczą o dojrzałości społecznej. W sytuacji recyklingu warto zastanowić się, co należy zrobić, aby nie narażać się na utratę cennych plików oraz niepotrzebne problemy.
Dla przykładu w ramach reklamowanych działań proekologicznych operatorzy niektórych sieci komórkowych zachęcają przy zakupie nowego telefonu, do pozostawiania nieużywanych już telefonów do recyklingu.

Elektroodpady DATA Lab

Co zrobić przed oddaniem nośnika do recyclingu?

Przed oddaniem nośnika do recyklingu zabezpieczenie danych jest kluczowym krokiem, aby chronić swoją prywatność i zapewnić, że Twoje informacje nie trafią w niepowołane ręce.
Podejmij więc następujące działania:

Nośnik Kroki przed recyclingiem
Dysk HDD
 1. Utwórz kopię zapasową,
 2. Usuń wszystkie dane (np. przez formatowanie),
 3. Wykonaj: nadpisanie danych narzędziem do bezpiecznego usuwania, pełne formatowanie, fizyczne zniszczenie nośnika. Jednak zalecanym działaniem w przypadku dysków twardych jest kasowanie danych za pomocą impulsu elektromagnetycznego (profesjonalna firma zajmująca się kasowaniem danych powinna także wystawić certyfikat potwierdzający skuteczne usunięcie danych z nośnika). Z takiej usługi możesz też skorzystać w naszej firmie,
 4. Wybór certyfikowanego punktu recyklingu
  Upewnij się, że wybrany punkt recyklingu posiada odpowiednie certyfikaty i przestrzega standardów bezpieczeństwa danych,
 5. Poproś o dokument potwierdzający oddanie nośnika do recyklingu. Taki dokument może być ważny w przypadku ewentualnych późniejszych problemów lub pytań.
Dysk SSD
 1. Utwórz kopię zapasową danych,
 2. Użyj narzędzia do bezpiecznego usuwania danych (np. funkcja Secure Erase),
 3. Sprawdź, czy dane zostały całkowicie usunięte,
 4. Rozważ fizyczne zniszczenie dysku, jeśli jest to konieczne,
 5. Wybór certyfikowanego punktu recyklingu
  Upewnij się, że wybrany punkt recyklingu posiada odpowiednie certyfikaty i przestrzega standardów bezpieczeństwa danych,
 6. Poproś o dokument potwierdzający oddanie nośnika do recyklingu. Taki dokument może być ważny w przypadku ewentualnych późniejszych problemów lub pytań.
Karta pamięci
 1. Utwórz kopię zapasową danych,
 2. Usuń dane przez pełne formatowanie,
 3. Sprawdź, czy dane zostały całkowicie usunięte,
 4. Możesz wykonać fizyczne zniszczenie nośnika np. złamanie karty,
 5. Wybór certyfikowanego punktu recyklingu
  Upewnij się, że wybrany punkt recyklingu posiada odpowiednie certyfikaty i przestrzega standardów bezpieczeństwa danych,
 6. Poproś o dokument potwierdzający oddanie nośnika do recyklingu. Taki dokument może być ważny w przypadku ewentualnych późniejszych problemów lub pytań.
Pendrive
 1. Utwórz kopię zapasową danych,
 2. Usuń dane przez pełne formatowanie,
 3. Sprawdź, czy dane zostały całkowicie usunięte,
 4. Możesz wykonać fizyczne zniszczenie nośnika np. złamanie pendrive,
 5. Wybór certyfikowanego punktu recyklingu
  Upewnij się, że wybrany punkt recyklingu posiada odpowiednie certyfikaty i przestrzega standardów bezpieczeństwa danych,
 6. Poproś o dokument potwierdzający oddanie nośnika do recyklingu. Taki dokument może być ważny w przypadku ewentualnych późniejszych problemów lub pytań.
Telefon
 1. Utwórz kopię zapasową danych,
 2. Wyloguj się ze wszystkich kont i usuń konta Google/Apple,
 3. Przywróć ustawienia fabryczne,
 4. Usuń karty SIM i pamięci,
 5. Upewnij się, że dane zostały całkowicie usunięte,
 6. Sprawdź stan fizyczny: Oczyść telefon z kurzu i brudu. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego wartość recyklingową,
 7. Zidentyfikuj akcesoria: Zbierz wszystkie akcesoria, takie jak ładowarka, kabel USB, słuchawki, które mogą być oddane razem z telefonem,
 8. Wybór certyfikowanego punktu recyklingu
  Upewnij się, że wybrany punkt recyklingu posiada odpowiednie certyfikaty i przestrzega standardów bezpieczeństwa danych,
 9. Poproś o dokument potwierdzający oddanie nośnika do recyklingu. Taki dokument może być ważny w przypadku ewentualnych późniejszych problemów lub pytań.

Pamiętaj, że zabezpieczenie danych przed oddaniem nośnika danych do recyklingu to proces, który wymaga staranności i uwagi. Wykonanie kopii zapasowej, dokładne usunięcie danych, a w razie potrzeby fizyczne niszczenie nośnika, to kluczowe kroki. Wybierając zaufany punkt recyklingu, możesz mieć pewność, że Twoje dane są bezpieczne i że postępujesz zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie ochrony środowiska.