Menu Zamknij

Czy Twoje dane w chmurze są bezpieczne?

Bezpieczeństwo danych w chmurze

 

Chmura obliczeniowa: rewolucja w przechowywaniu danych 

W ostatnich latach chmura obliczeniowa stała się jednym z najbardziej wpływowych i dynamicznych trendów w technologii informatycznej. Ta innowacyjna technologia nie tylko zmieniła sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi zasobami obliczeniowymi, ale także przekształciła sposób, w jaki ludzie na całym świecie przechowują, dostępują i zarządzają swoimi danymi. 

 

Ewolucja przechowywania danych 

Tradycyjnie, przechowywanie danych było zadaniem, które wymagało dużej ilości fizycznych nośników danych, takich jak dyski twarde, pendrive czy taśmy magnetyczne. Te nośniki danych były przechowywane lokalnie na komputerach lub serwerach wewnątrz przedsiębiorstw lub domów. Jednakże, w miarę rozwoju technologii i zwiększenia ilości danych generowanych przez firmy i jednostki, tradycyjne metody przechowywania danych stały się niewystarczające i kosztowne. 

Wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej, krajobraz przechowywania danych uległ rewolucji. Chmura obliczeniowa oferuje elastyczne, skalowalne i wydajne rozwiązania przechowywania danych, które są dostępne z dowolnego miejsca na świecie z poziomu internetu. 

 

Czym jest chmura bliczeniowa? 

Chmura obliczeniowa to model dostarczania usług komputerowych za pomocą internetu. Usługi te obejmują przechowywanie danych, przetwarzanie danych, tworzenie kopii zapasowych, hosting stron internetowych i wiele innych. Główną zaletą chmury obliczeniowej jest to, że użytkownicy nie muszą posiadać ani zarządzać własnymi zasobami sprzętowymi ani oprogramowaniem, co obniża koszty operacyjne i zmniejsza złożoność zarządzania infrastrukturą IT. 

 

Rodzaje chmur obliczeniowych 

Chmury obliczeniowe mogą być podzielone na kilka głównych rodzajów, w zależności od sposobu dostarczania i zarządzania usługami

Rodzaj Opis
Chmura prywatna To chmura obliczeniowa, która jest używana wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo lub organizację. Zasoby w chmurze prywatnej mogą być zarządzane zarówno przez dostawcę chmury, jak i przez użytkownika.
Chmura publiczna Jest to chmura obliczeniowa, która jest dostępna dla publiczności i jest zarządzana przez dostawcę usług chmurowych. Zasoby w chmurze publicznej są udostępniane wielu użytkownikom za pomocą internetu.
Chmura hybrydowa To połączenie chmury prywatnej i publicznej, które umożliwia organizacjom elastyczne zarządzanie zasobami IT poprzez przechodzenie między infrastrukturą chmury prywatnej i publicznej w zależności od potrzeb.

 

 Przechowywanie danych w chmurze 

Jednym z głównych zastosowań chmury obliczeniowej jest przechowywanie danych. Chmury obliczeniowe oferują różne usługi przechowywania danych, w tym:

 1. Chmura pamięci masowej (Object Storage): Jest to elastyczna usługa przechowywania danych, która umożliwia użytkownikom przechowywanie ogromnych ilości danych w formie obiektów. Obiekty te mogą być plikami, zdjęciami, filmami, dokumentami itp.
 2. Usługi baz danych: Chmury obliczeniowe oferują również różne usługi bazodanowe, które umożliwiają użytkownikom przechowywanie i zarządzanie danymi w formie baz danych, takimi jak MySQL, PostgreSQL, MongoDB itp.
 3. Usługi archiwizacyjne: Niektórzy dostawcy chmur oferują również usługi archiwizacyjne, które umożliwiają użytkownikom przechowywanie danych o niskiej częstotliwości dostępu w bardziej ekonomiczny sposób.

 Zalety przechowywania danych w chmurze 

Przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej ma wiele zalet, w tym: 

 1. Elastyczność: Chmury obliczeniowe oferują elastyczne rozwiązania przechowywania danych, które można łatwo skalować w górę lub w dół w zależności od zmieniających się potrzeb.
 2. Dostępność: Dane przechowywane w chmurze są zazwyczaj dostępne z dowolnego miejsca na świecie z poziomu internetu, co umożliwia użytkownikom dostęp do swoich danych z każdego urządzenia.
 3. Bezpieczeństwo: Wiele usług chmurowych oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu i tworzenie kopii zapasowych, które pomagają chronić dane przed utratą lub kradzieżą.
 4. Niskie koszty: Przechowywanie danych w chmurze może być znacznie tańsze niż utrzymywanie własnej infrastruktury IT, ponieważ użytkownicy płacą tylko za zużyte zasoby.

Podsumowując chmura obliczeniowa rewolucjonizuje sposób, w jaki przechowujemy, dostajemy się i zarządzamy naszymi danymi.  

 Czy Twoje dane w chmurze są naprawdę bezpieczne? 

W dobie cyfrowego rozwoju coraz więcej osób i firm przechowuje swoje dane w chmurze. Jednakże, wraz z coraz większą ilością informacji przesyłanych i przechowywanych online, pojawia się pytanie: czy dane w chmurze są naprawdę bezpieczne? Bezpieczeństwo danych w chmurze jest nieustannie omawianym tematem, a wiele osób martwi się, czy ich informacje są wystarczająco chronione. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników. 

 • Po pierwsze, istotne jest, aby wybrać zaufanego dostawcę chmury. Dostawcy usług chmurowych stosują różne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, zarządzanie dostępem, monitorowanie systemów oraz fizyczna ochrona serwerów. Przed wyborem dostawcy warto przeprowadzić badanie, aby upewnić się, że spełnia on odpowiednie standardy bezpieczeństwa i zgodności. 
 • Należy również pamiętać, że bezpieczeństwo danych w chmurze to wspólna odpowiedzialność. Chociaż dostawcy chmurowi podejmują wszelkie możliwe środki, aby zabezpieczyć dane swoich klientów, istnieje ryzyko ataków hakerskich, naruszeń bezpieczeństwa oraz nieuprawnionego dostępu do danych. W związku z tym ważne jest, aby użytkownicy podejmowali również odpowiednie środki ostrożności, takie jak korzystanie z silnych haseł, regularna aktualizacja oprogramowania oraz świadomość zagrożeń w sieci. 
 • Warto również zastanowić się, jakie dane przechowujemy w chmurze i czy faktycznie potrzebujemy przechowywać je online. W niektórych przypadkach warto rozważyć przechowywanie bardziej poufnych informacji lokalnie lub korzystanie z dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak dwuskładnikowa autoryzacja. 

 

W końcowym rozrachunku, bezpieczeństwo danych w chmurze zależy zarówno od działań dostawców usług, jak i od świadomego i odpowiedzialnego postępowania użytkowników. Ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń oraz stosowali najlepsze praktyki bezpieczeństwa danych, aby móc korzystać z dobrodziejstw chmury bez obaw o bezpieczeństwo naszych informacji. 

Bezpieczeństwo danych w chmurze

 Jakie są zagrożenia dla danych w chmurze ?

Dane przechowywane w chmurze mogą być narażone na różne zagrożenia, które mogą prowadzić do utraty poufności, integralności lub dostępności informacji. Poniżej przedstawiamy najczęstsze zagrożenia danych w chmurze: 

 1. Ataki hakerskie: Hakerzy mogą próbować nieautoryzowanie uzyskać dostęp do danych przechowywanych w chmurze, wykradać je, modyfikować lub uszkadzać. Ataki takie mogą być przeprowadzane za pomocą metod takich jak ataki typu phishing, ataki DDoS, ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach, czy też podstępne wykorzystanie uprawnień dostępu.
 2. Wycieki danych: Wycieki danych mogą wystąpić z powodu błędów ludzkich, niezabezpieczonych konfiguracji, awarii systemów, ataków hakerskich czy też nieprawidłowego zarządzania dostępem do danych. Wycieki mogą prowadzić do utraty poufności informacji, a także mogą narazić dane na kradzież lub nadużycia.
 3. Utrata danych: Awarie infrastruktury, błędy w procesach zarządzania danymi, lub działania złośliwe mogą prowadzić do utraty danych przechowywanych w chmurze. Brak odpowiednich procedur backupowych oraz niewłaściwe zabezpieczenia danych mogą skutkować trwałą utratą informacji.
 4. Naruszenia zasad zgodności i przepisów prawnych: Dane przechowywane w chmurze muszą być zgodne z przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi prywatności, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Naruszenie tych zasad może prowadzić do kar finansowych, utraty zaufania klientów oraz reputacyjnych strat dla firmy.
 5. Słabe zarządzanie dostępem: Niewłaściwe zarządzanie dostępem do danych, czy to przez niewłaściwe konfiguracje uprawnień, czy też słabe praktyki zarządzania tożsamościami, może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do informacji. To z kolei zwiększa ryzyko kradzieży danych lub zmiany ich w sposób nieuprawniony. 

Autentyczne przykłady incydentów: 

 1. Capital One (2019): W jednym z największych wycieków danych w sektorze finansowym, haker uzyskał dostęp do informacji osobowych ponad 100 milionów klientów Capital One przechowywanych na serwerach Amazon Web Services (AWS). Wyciek objął numery kont bankowych, numery ubezpieczenia społecznego i inne wrażliwe dane. Ten incydent wpłynął na około 100 milionów osób w Stanach Zjednoczonych oraz około 6 milionów w Kanadzie. Do informacji, do których uzyskano dostęp, należały dane osobowe rutynowo zbierane przez Capital One w momencie składania wniosków o kartę kredytową, takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzenia i dochody. Ponadto, oprócz danych aplikacyjnych kart kredytowych, osoba ta uzyskała fragmenty danych klientów kart kredytowych, w tym status klienta, takie jak wyniki kredytowe, limity kredytowe, salda, historię płatności, informacje kontaktowe oraz fragmenty danych transakcyjnych z łącznie 23 dni w latach 2016, 2017 i 2018. Capital One natychmiast naprawiło lukę w konfiguracji, którą wykorzystała ta osoba, i rozpoczęło współpracę z federalnymi organami ścigania. FBI aresztowało odpowiedzialną osobę, która znajduje się w areszcie. Na podstawie dotychczasowej analizy, Capital One wierzy, że jest mało prawdopodobne, aby informacje te były wykorzystywane do oszustw lub rozpowszechniane przez tę osobę. Firma zapewniła, że ochrona informacji klientów jest niezbędna dla jej misji i roli jako instytucji finansowej, i zobowiązała się do dalszego inwestowania w cyberbezpieczeństwo​ (Capital One)​​ (Capital One)​. 
 2. Verizon (2017): Dane około 6 milionów klientów Verizon zostały przypadkowo udostępnione publicznie przez zewnętrznego dostawcę, który źle skonfigurował swoje zasoby w chmurze AWS. Wyciek zawierał numery telefonów, imiona i pewne informacje o rozmowach. 
 3. Accenture (2017): Cztery serwery Accenture w chmurze AWS były publicznie dostępne z powodu błędnej konfiguracji. Wyciekły dane obejmowały hasła, tajne klucze i informacje dotyczące różnych platform obsługiwanych przez Accenture. 
 4. Alteryx (2017): Firma analityczna Alteryx przypadkowo udostępniła dane dotyczące 123 milionów gospodarstw domowych w USA, przechowywane na publicznie dostępnym serwerze AWS S3. Dane zawierały różnorodne informacje demograficzne, ale nie zawierały imion ani adresów. 
 5. Facebook (2019): Ponad 540 milionów rekordów dotyczących użytkowników Facebooka zostało przypadkowo udostępnionych publicznie przez firmę konsultingową Cultura Colectiva na serwerach AWS. Dane zawierały identyfikatory użytkowników, komentarze, polubienia i inne informacje. 
 6. Cambridge Analytica (2018): Chociaż nie jest to typowy przypadek wycieku danych z chmury, afera Cambridge Analytica uwypukliła ryzyko związane z nieodpowiedzialnym zarządzaniem danymi zgromadzonymi przez aplikacje trzecie na platformach takich jak Facebook. Dane milionów użytkowników zostały wykorzystane bez ich zgody w celach politycznych. 

Te przypadki pokazują, jak ważne jest stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa chmury, w tym odpowiednia konfiguracja zabezpieczeń, regularne przeglądy bezpieczeństwa i świadomość zagrożeń cybernetycznych. 

Sposoby ochrony danych w chmurze 

Ochrona danych przechowywanych w chmurze jest kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa informacji. Istnieje wiele sposobów, którymi można zabezpieczyć dane przed zagrożeniami. Poniżej przedstawiamy kilka skutecznych sposobów ochrony danych w chmurze: 

 1. Szyfrowanie danych: Szyfrowanie danych to kluczowy środek ochronny, który zapewnia, że dane są nieczytelne dla osób nieuprawnionych. Zarówno w spoczynku, jak i w ruchu, dane powinny być szyfrowane. Szyfrowanie end-to-end, czyli szyfrowanie danych jeszcze przed ich przesłaniem do chmury oraz po stronie klienta, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 2. Zarządzanie dostępem: Ważne jest, aby kontrolować dostęp do danych w chmurze. Zastosowanie zasad najmniejszych uprawnień (principle of least privilege) pozwala ograniczyć dostęp do danych tylko do osób, które faktycznie go potrzebują. Mechanizmy kontroli dostępu, takie jak role, grupy użytkowników, oraz polityki dostępu, powinny być starannie skonfigurowane.
 3. Monitorowanie aktywności: Systematyczne monitorowanie aktywności w chmurze pozwala szybko wykrywać podejrzane zachowania oraz incydenty bezpieczeństwa. Wykorzystanie narzędzi do monitorowania logów, analizy zachowań użytkowników oraz systemów wykrywania intruzów może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 4. Regularne audyty bezpieczeństwa: Regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pozwala ocenić skuteczność środków ochronnych oraz zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach. Audyty powinny obejmować ocenę zgodności z przepisami prawnymi, testy penetracyjne oraz ocenę skuteczności procesów bezpieczeństwa.
 5. Backup danych: Regularne tworzenie kopii zapasowych danych oraz przechowywanie ich w różnych lokalizacjach zapewnia ochronę przed utratą danych spowodowaną awariami infrastruktury, atakami hakerskimi czy też ludzkimi błędami. Proces tworzenia kopii zapasowych powinien być zautomatyzowany i regularnie testowany.
 6. Aktualizacje i patchowanie: Regularne aktualizowanie oprogramowania i stosowanie łatek bezpieczeństwa pomaga w zapobieganiu atakom wykorzystującym znane luki w zabezpieczeniach. Dlatego ważne jest, aby śledzić aktualizacje dostarczane przez dostawców chmurowych oraz wdrażać je jak najszybciej.
 7. Świadomość bezpieczeństwa: Szkolenie personelu w zakresie świadomości bezpieczeństwa jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony danych. Pracownicy powinni być świadomi zagrożeń oraz wiedzieć, jak rozpoznawać i reagować na incydenty bezpieczeństwa.

Łącząc te środki ochronne w spójną strategię bezpieczeństwa, firmy mogą skutecznie chronić swoje dane przechowywane w chmurze przed różnymi zagrożeniami oraz zapewnić ich integralność, poufność i dostępność.