Menu Zamknij

Black Week

aktualności black week data lab

Regulamin dotyczący promocji „Black Week” organizowanego przez firmę DATA Lab Dariusz Jarczyński z siedzibą w 60-313 Poznań, ul. Grunwaldzka 151a wraz z oddziałem w Warszawie.

1. Organizatorem rabatu „Black Week” jest firma DATA Lab Dariusz Jarczyński z siedzibą w 60-313 Poznań, ul. Grunwaldzka 151a wraz z oddziałem w Warszawie.

2. Rabat w wysokości 30 % obowiązuje w dniach 26.11 do 03.12.2021 włącznie.

3. Rabat przysługuje, jeśli:

a. Klient dostarczający nośnik osobiście w dniach 26.11-03.12.2021 włącznie w godzinach pracy biura tj 9.00-17.00 w biurze DATA Lab podczas składania zlecenia poda hasło „Black week” .

b. Klient wysyłając nośnik pocztą/kurierem – liczy się data wysyłki – 26.11.-03.12.2021 na formularzu zlecenia napisze hasło „Black week”, oraz

c. Klient, który spełni wymogi opisane w par. 2 i 3 oraz :

  • Złoży akceptację wykonania zlecenia w terminie do 7 dni od momentu otrzymania informacji o możliwości odzyskania danych
  • na podstawie faktury pro forma dokona opłaty odzyskiwania danych zgodnie z wyceną najpóźniej w ciągu 7 dni od jej otrzymania lub
  • odbierze i opłaci w BOK DATA Lab w terminie do 7 dni od momentu akceptacji wykonania zlecenia.

4. Rabat dotyczy wszystkich nośników pamięci przyjętych przez firmę DATA Lab do analizy możliwości odzyskania danych w celu ich odzyskania.

5. Rabat dotyczy usługi odzyskiwania danych w Firmie DATA Lab siedzibą w Poznaniu oraz oddziałem w Warszawie.

6. Klient przystępujący do rabatu „Black week” tym samym akceptuje wszelkie zapisu regulaminu.

Informacje dodatkowe:

  • rabat „Black week” nie łączy się z innymi rabatami,
  • nie dotyczy kosztów analiz przy rezygnacji z odzyskiwania danych oraz kosztów analiz trybów wyższych niż STANDARD
  • nie dotyczy kosztów pozyskiwanych donorów w celu analizy danych,
  • w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej pkt. 15 regulaminu zlecenia diagnozy, od momentu naliczania kosztów magazynowania rabat nie obowiązuje,
  • DATA Lab zastrzega sobie prawo do ustalenia daty wysyłki według danych na dokumencie przewozowym,
  • Promocja nie dotyczy zleceń przyjmowanych przez punkty partnerskie.
  • DATA Lab zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania promocji, jeżeli jest to uzasadnione doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie www.datalab.pl