Menu Zamknij

Jak przechowywać dane w chmurze ?

Jak przechowywać dane w chmurze ?

Zazwyczaj chmura kojarzy nam się ze zjawiskiem atmosferycznym, które możemy obserwować praktycznie każdego dnia na niebie. Możemy ją obserwować, ale niestety nie jesteśmy w stanie jej dotknąć.

Czym jest chmura danych?

Chmura internetowa działa na podobnych zasadach. Możemy przechowywać dane w chmurze bez konieczności wykorzystywania przestrzeni wolnej lokalnego dysku – dane zapisane w chmurze są przechowywane na serwerach usługodawcy, a my mamy do nich dostęp w postaci dysku wirtualnego, do którego możemy zajrzeć zdalnie właściwie z każdego miejsca na świecie (jeżeli mamy połączenie z Internetem i sprzęt umożliwiający przeglądanie zawartości chmury – laptop, tablet, telefon itp.).

Usługodawcy tworzą centra danych, w których tworzona jest cała infrastruktura informatyczna serwerów. Aby przesłać pliki w większości przypadków wystarczy zalogować się na wcześniej utworzone konto na platformie usługodawcy i rozpocząć proces przechowywania danych poprzez skopiowanie ich na istniejący już wirtualny dysk w chmurze, czyli tak naprawdę dysk na serwerze usługodawcy.

Duża część użytkowników dzięki synchronizacji danych wykorzystuje chmury do tworzenia kopii zapasowych, co w pewnym stopniu ma być ochroną od utraty danych.

Jak przechowywane są dane w chmurze?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych dostawca usługi zobowiązany jest do stworzenia zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do naszych plików osobom nieupoważnionym. Bezpieczeństwo danych w chmurze jest niezwykle istotnym zagadnieniem. W tym przypadku musimy całkowicie zaufać twórcom danej usługi, że są w stanie prawidłowo zabezpieczyć swoje serwery przed np. atakami hakerów, aby dane zapisane w chmurze nie były rozpowszechniane bez naszej wiedzy. Warto zatem zastanowić się czy korzystać z usług bezpłatnych firm, które dopiero powstały czy może skorzystać z wersji odpłatnej i swoje dane powierzyć dużym korporacjom, które zajmują się tym już od lat.

Do najpopularniejszych i największych firm umożliwiających korzystanie z usług chmurowych zaliczamy obecnie Google, Microsoft oraz Dropbox-a. Firmy te udostępniają kilka wariantów przechowywania danych w chmurze. Każdy użytkownik może bez problemu wybrać odpowiednią opcję, która będzie wystarczająca dla jego potrzeb zapewniając dostęp do plików w chmurze. Warianty te różnią się od siebie przede wszystkim pojemnością naszego dysku wirtualnego. W związku z tym, że utrzymanie dużych serwerów generuje koszty logicznym jest, iż wybór większej przestrzeni wirtualnej związany będzie z większymi opłatami.

Chmury są bardzo dobrym narzędziem umożliwiającym przechowywanie istotnych dla nas plików, ale powinny być traktowane jako alternatywa do innych nośników zabezpieczających dane. Czasami zdarza się, że przez przypadek usuniemy z naszego dysku lokalnego ważne dane. Może tez dojść do awarii sprzętu, co w skutkach uszkodzi nam tenże dysk. Jedyną opcją w takim przypadku jest udanie się do profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych z nadzieją, że nie doszło do trwałej ich utraty.

Przechowywanie w chmurze kluczowych dla nas plików umożliwia w takich przypadkach awaryjne odzyskiwanie danych dzięki czemu problem może zostać rozwiązany przez nas samych bez konieczności ingerencji osób trzecich.

Nie ma obecnie opcji, która w 100% chroniłaby nas przed utratą danych. Zawsze mogą zdarzyć się ataki hakerów czy zdarzenia losowe (takie jak powodzie czy pożary), niemniej jednak każda dodatkowa forma przechowywania danych zmniejsza szanse na bezpowrotną ich utratę. Czy warto zatem korzystać z chmur? Sądzimy, że tak. Każda forma zabezpieczenia nas przed trwała utratą cennych danych jest jak najbardziej wskazana.

Źródła:

Przechowywanie danych w chmurze DATA Lab