Menu Zamknij

Czy warto szyfrować dane?

Czy warto szyfrować dane?

W czasach gdy często nasze dane są narażone na ryzyko kradzieży coraz większa ilość użytkowników komputerów, dysków przenośnych, telefonów czy innych urządzeń mobilnych umożliwiających przechowywanie danych zadaje sobie takie pytania. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie czym tak naprawdę jest szyfrowanie i czy warto je stosować.

Szyfrować czy nie szyfrować? Jak zabezpieczyć dane?

Możliwość zaszyfrowania danych jest obecnie najlepszą formą zabezpieczenia plików użytkownika przed wpadnięciem w niepowołane ręce. Nawet jeżeli na przykład dysk przenośny czy dysk twardy z zaszyfrowanymi danymi zostanie przywłaszczony przez osobę nieupoważnioną to do przejrzenia zawartości nośnika niezbędny będzie klucz szyfrowania.  W skrócie: szyfrowanie konwertuje np. zwykły tekst na wersję zaszyfrowaną, która ma formę ciągu losowych znaków. Bez właściwego klucza dane, które się na nim znajdują, będą kompletnie nieczytelne i bezużyteczne.

Proces ten polega na przekształceniu informacji w formę, która jest nieczytelna dla osób nieupoważnionych, a dostęp do zaszyfrowanych danych mają tylko te osoby, które posiadają odpowiedni klucz. Dzięki temu, nawet w przypadku naruszenia fizycznych lub technicznych barier ochronnych, poufność danych pozostaje zachowana.

Czym jest szyfrowanie

Szyfrowanie danych to proces konwersji danych z formatu zrozumiałego (tekstu jawego) na format zaszyfrowany (ciphertext), który jest niezrozumiały bez odpowiedniego klucza dekodującego. Proces ten wykorzystuje zaawansowane algorytmy matematyczne oraz klucze szyfrowania, które decydują o skuteczności szyfrowania w ochronie danych.

Klucze szyfrowania: Publiczny i Prywatny

W szyfrowaniu danych wykorzystuje się dwa główne typy kluczy: klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz publiczny jest dostępny dla każdego i służy do szyfrowania danych. Z kolei klucz prywatny jest utrzymywany w tajemnicy i służy do deszyfrowania danych. Ten mechanizm jest podstawą kryptografii asymetrycznej, która umożliwia bezpieczną wymianę informacji nawet w niebezpiecznym środowisku internetowym.

Dlaczego warto stosować szyfrowanie danych ?

Stosowanie szyfrowania danych jest niezbędne do ochrony poufności i integralności danych, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby naruszeń bezpieczeństwa danych. Szyfrowanie pomaga zapewnić, że nawet jeśli dane zostaną skradzione lub przypadkowo ujawnione, ich treść pozostanie niezrozumiała dla osób niepowołanych.

Metody szyfrowania danych

Istnieje wiele metod szyfrowania danych, od tradycyjnych algorytmów symetrycznych, które używają tego samego klucza do szyfrowania i deszyfrowania danych, do bardziej zaawansowanych technik asymetrycznych, które wykorzystują wspomniane klucze publiczne i prywatne. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju danych, wymagań dotyczących bezpieczeństwa, a także od dostępnych zasobów obliczeniowych.

Szyfrowanie danych w chmurze

W dobie coraz większej popularności usług chmurowych, szyfrowanie danych przechowywanych w chmurze stało się nieodzownym elementem strategii bezpieczeństwa. Dostawcy usług chmurowych często oferują wbudowane opcje szyfrowania, zarówno dla danych spoczywających, jak i przesyłanych, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Przetwarzanie danych a szyfrowanie

W kontekście przetwarzania danych, szyfrowanie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji. Niezależnie od tego, czy dane są przesyłane przez internet, czy przechowywane na serwerach, szyfrowanie pomaga chronić te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, zapewniając jednocześnie ich integralność.

Modele szyfrowania danych

Szyfrowanie możemy podzielić na dwa segmenty: szyfrowanie programowe oraz szyfrowanie sprzętowe. Kryptografia w obu przypadkach odbywa się za pomocą funkcji matematycznych zwanych algorytmami. Najpopularniejszą formą szyfrowania jest obecnie szyfrowanie AES (algorytm Advanced Encryption Standard). Obie opcje szyfrowania umożliwiają bezpieczne przechowywanie danych. Jaka jest więc różnica?

1. Szyfrowanie programowe

Szyfrowanie programowe dokonywane jest za pośrednictwem narzędzi programowych. Użytkownicy zazwyczaj sami ustalają hasła (klucze zabezpieczeń), które są dla nich najwygodniejsze i których będą używać w celu odczytania zaszyfrowanych danych. Taki rodzaj szyfrowania jest najczęściej stosowany przez osoby prywatne lub małe firmy. Jest on także najbardziej dostępną oraz stosunkowo tanią opcją szyfrowania. Możliwość takiej kryptografii wiąże się z jedną poważną wadą. Mianowicie zasoby przetwarzania komputera są współdzielone z zasobami przetwarzania programu szyfrującego. Może to wpłynąć w znacznym stopniu na prędkość pełnego szyfrowania dysku jak i na prędkość szyfrowania pojedynczych plików. Adekwatnie takie szyfrowanie wpływa także na prędkość odszyfrowywania danych. Do najpopularniejszych programów szyfrujących zaliczamy obecnie VeraCrypt, TrueCrypt oraz oczywiście Bitlocker.

2. Szyfrowanie sprzętowe

Szyfrowanie sprzętowe jest lepszą formą zabezpieczenia danych niż szyfrowanie programowe. Dzieje się tak dlatego, iż do szyfrowania wykorzystywany jest oddzielny procesor, który odpowiada za kryptografię plików. Nie ma konieczności dzielenia zasobów z komputerem, co wpływa także znacznie na szybkość szyfrowania/odszyfrowywania danych. Formą szyfrowania sprzętowego jest na przykład pamięć flash USB, w którą wbudowany jest czytnik papilarny bądź klawiatura umożliwiająca wprowadzenie PIN-u. Warto nadmienić, że w tym przypadku klucz szyfrujący jest generowany losowo przez dodatkowy procesor wbudowany w urządzeniu. Biorąc pod uwagę fakt, że wykonanie uwierzytelnienia odbywa się na poziomie sprzętowym utrudnia to znacznie potencjalny zdalny atak hakerski. Największym minusem tej opcji jest cena, która jest stosunkowo wysoka. Dlatego obecnie większość użytkowników stosuje programową formę szyfrowania, gdyż występuje ona także w opcjach bezpłatnych.

Więc czy warto szyfrować dane? Naszym zdaniem tak.

Wyobraź sobie sytuację, gdy gubisz kartę płatniczą, na której nie ma żadnych zabezpieczeń. Osoba, która znalazłaby taką kartę miałaby pełny dostęp do Twoich środków pieniężnych bez żadnych ograniczeń. Minimalna forma zabezpieczenia w postaci PIN-u utrudnia taki dostęp.

Coraz więcej ludzi zaczyna stosować szyfrowanie i myślimy, że niebawem może stać się to standardem.

Źródła:

Szyfrowanie danych DATA Lab