Menu Zamknij

Na elektronice dysku twardego widać przepalone elementy. Czy mogę zmienić w nim elektronikę od takiego samego, ale sprawnego dysku?


 
W opisanej sytuacji, problem zamiany elektroniki nie jest tak oczywisty jak to się ogólnie wydaje. Trzeba zadać sobie pytanie – co jest przyczyną przepalenia układu elektronicznego, czy podstawienie nowej elektroniki nie zniszczy jej samej ponownie, lub nie uszkodzi informacji na dysku twardym? Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzeba wykonać co najmniej kilka pomiarów elektrycznych. A do tego potrzebny jest już specjalistyczny sprzęt. Poza tym, trzeba mieć pewność, że drugi dysk będzie taki sam. Podstawianą elektronikę musi charakteryzować określona relacja między podzespołami elektroniki zewnętrznej a informacjami potrzebnymi do poprawnego działania dysku (dane kalibracji dysku, lista błędów itp.). Błędne zestawienie elektroniki w najlepszym razie może spowodować brak pracy dysku twardego. Może również doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia zawartości dysku, istotnej ze względu na jego pracę a co za tym idzie, na możliwość dotarcia do poprawnych danych.