Menu Zamknij

Diagnostyka laboratoryjna w procesie odzyskiwania danych

diagnoza odzyskiwania danych Datalab

27 maja obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Jest to znakomita okazja do tego, aby docenić z pozoru niewidzialną- zapleczową pracę osób, których celem jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez laborantów jest komora laminarna.

W Polsce jesteśmy jednym z niewielu laboratoriów, które wykorzystują komorę laminarną w procesie odzysku danych z nośników.

Czym jest komora laminarna?

Komora laminarna, zwana również szafą laminarną lub kabiną laminarną, to urządzenie laboratoryjne, które stwarza warunki dla pracy z materiałami wymagającymi środowiska o niskim poziomie zanieczyszczeń np. cząstkami stałymi. Jest niezbędna w takich dziedzinach jak mikrobiologia, biotechnologia, przemysł farmaceutyczny i elektroniczny, gdzie zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na wyniki badań lub jakość produktów.

Podstawowym przeznaczeniem komory laminarnej jest zachowanie czystości powietrza poprzez tworzenie jednokierunkowego przepływu. Powietrze jest najpierw filtrowane (najczęściej za pomocą filtra HEPA – High Efficiency Particulate Air), a następnie przepływa przez komorę w sposób równoległy, bez turbulencji. Dzięki temu powietrze w komorze jest stale odnawiane i czyste, co zapobiega skażeniu próbek.

W ten sposób komora laminarna umożliwia rozpoczęcie pracy w sterylności podczas np. badań naukowych, mikrobiologicznych czy w odzyskiwaniu danych.

W przypadku diagnostyki laboratoryjnej, zapewnienie czystego środowiska jest kluczowe dla uzyskania lepszych wyników. Na przykład, podczas badania krwi zanieczyszczenia mogą fałszować wyniki, co prowadzi do złej diagnozy i złego leczenia. Komora laminarna jest więc istotna dla zapewnienia wiarygodności badań.

Komora laminarna Datalab

Komora laminarna w procesie odzyskiwania danych?

Przepływ czystego powietrza zapewnia, że nie dostają się zanieczyszczenia podczas otwierania dysku twardego i podczas prac bezpośrednio na nośniku danych, co zwiększa skuteczność odzyskiwania danych, ponieważ każda drobinka kurzu może spowodować trwałe uszkodzenie nośnika i bezpowrotną utratę danych. W tym przypadku komora laminarna jest niezbędna dla utrzymania wysokiej skuteczności usługi.

Wykorzystując komorę laminarną w naszym laboratorium gwarantujemy, że proces odzyskiwania utraconych danych ma bardzo dużą skuteczność.

Prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie komory laminarnej jest kluczowe dla wielu dziedzin nauki i przemysłu. Warto podkreślić, że komory laminarne muszą być regularnie serwisowane i sprawdzane pod kątem skuteczności filtrowania, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

W Dniu Diagnosty Laboratoryjnego, warto docenić nie tylko pracę specjalisty, ale także narzędzia, które pomagają interpretować cenną pracę. Bez takich urządzeń jak komora laminarna, wiele ważnych procedur, od badań naukowych po odzyskiwanie danych byłoby znacznie trudniejszych do przeprowadzenia, a może nawet niemożliwych. W tych wydawałoby się niepozornych maszynach schowana jest moc, która pozwala, aby nauka i technologia szła do przodu.