Menu Zamknij

Zdejmowanie talerzy dysku

Jedną z czynności wykonywanych w celu oceny możliwości odzyskania danych jest otwarcie dysku twardego a następnie weryfikacja stanu talerzy po uszkodzeniu głowic, jeżeli nie widać w sposób oczywisty uszkodzeń krytycznych.

Zdejmowanie talerzy dysku HDD jest procesem wymagającym ostrożności i precyzji, aby uniknąć uszkodzenia ważnych danych na dysku. Aby przystąpić do tego procesu, należy najpierw zapewnić odpowiednie narzędzia i warunki bezpieczeństwa.

Przede wszystkim, należy upewnić się, że pracujemy w dobrze oświetlonym, czystym i cichym pomieszczeniu, wolnym od kurzu, zanieczyszczeń i elektrostatycznych ładunków. W DATALab do tego celu wykorzystujemy komorę laminarną. Należy także zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, takie jak śrubokręt lub specjalistyczne narzędzia do otwierania dysków.

Odkręcamy śruby mocujące obudowę dysku, aby uzyskać dostęp do jego wnętrza. Zdejmujemy zespół głowic, rampę oraz inne elementy "przeszkadzające" przy zdejmowaniu talerzy.

Kolejnym krokiem jest delikatne odłączenie talerzy z dysku. W tym celu należy uważnie odkręcić śruby mocujące i ostrożnie podnieść talerze, używając do tego celu specjalistycznego narzędzia, takiego jak ekstraktor talerzy z pompą próżniową. Talerze odkładamy na separator talerzy. Należy przy tym pamiętać, że są one bardzo wrażliwe i mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą narażone na nadmierny nacisk lub wstrząsy.

Po usunięciu talerzy z dysku, należy je ułożyć w bezpiecznym miejscu, z dala od zanieczyszczeń i oddziaływań elektrostatycznych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i zapobiec uszkodzeniu danych. Podczas przenoszenia talerzy należy zachować szczególną ostrożność (działamy powoli i delikatnie).

Proces zdejmowania talerzy przedstawia nasz filmik. Cała czynność może trwać nawet kilkanaście minut, my prezentujemy wersję przyspieszoną ok 2 minut.