Menu Zamknij

Zdejmowanie talerzy dysku. Odzyskiwanie danych z dysku

Jedną z czynności wykonywanych w celu oceny możliwości odzyskania danych jest otwarcie dysku twardego a następnie weryfikacja stanu talerzy po uszkodzeniu głowic, jeżeli nie widać w sposób oczywisty uszkodzeń krytycznych.

Odzyskujemy dane z dysków

W ekstremalnych przypadkach, gdy dysk jest silnie uszkodzony, konieczne może być przekładanie talerzy do nowej obudowy dysku lub demontaż talerzy w celu bezpośredniego dostępu do danych. Są to operacje wysoce ryzykowne, wymagające czystego środowiska (np. cleanroom) oraz precyzyjnych narzędzi. Nieprawidłowo przeprowadzony demontaż talerzy lub przekładanie talerzy może prowadzić do trwałej utraty danych. Aby przystąpić do tego procesu, należy najpierw zapewnić odpowiednie narzędzia i warunki bezpieczeństwa.

 

Proces demontażu dysku:

 1. Przede wszystkim, należy upewnić się, że pracujemy w dobrze oświetlonym, czystym i cichym pomieszczeniu, wolnym od kurzu, zanieczyszczeń i elektrostatycznych ładunków. W DATALab do tego celu wykorzystujemy komorę laminarną. Należy także zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, takie jak śrubokręt lub specjalistyczne narzędzia do otwierania dysków.
 2. Odkręcamy śruby mocujące obudowę dysku, aby uzyskać dostęp do jego wnętrza.
 3. Zdejmujemy zespół głowic, rampę oraz inne elementy "przeszkadzające" przy zdejmowaniu talerzy.
 4. Kolejnym krokiem jest delikatne odłączenie talerzy z dysku:
 • W tym celu należy uważnie odkręcić śruby mocujące i ostrożnie podnieść talerze, używając do tego celu specjalistycznego narzędzia, takiego jak ekstraktor talerzy z pompą próżniową.
 • Talerze odkładamy na separator talerzy. Należy przy tym pamiętać, że są one bardzo wrażliwe i mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą narażone na nadmierny nacisk lub wstrząsy.
 • Po usunięciu talerzy z dysku, należy je ułożyć w bezpiecznym miejscu, z dala od zanieczyszczeń i oddziaływań elektrostatycznych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i zapobiec uszkodzeniu danych. Podczas przenoszenia talerzy należy zachować szczególną ostrożność (działamy powoli i delikatnie).

Proces zdejmowania talerzy przedstawia nasz filmik. Cała czynność może trwać nawet kilkanaście minut, my prezentujemy wersję przyspieszoną ok 2 minut.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku:

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku HDD jest skomplikowanym i delikatnym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu. W przypadku, gdy dysk twardy ulegnie uszkodzeniu, ważne jest, aby działać szybko i rozważnie, aby zminimalizować ryzyko trwałej utraty danych. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki i technologie wykorzystywane w procesie odzyskiwania danych z dysku twardego, uwzględniając najważniejsze aspekty, takie jak mechanizm uszkodzenia, stan powierzchni dysku, stan głowic dysku, a także metody takie jak wymiana głowic oraz przekładanie/demontaż talerzy.

 • Rozpoznanie rodzaju uszkodzenia dysku

Pierwszym krokiem jest dokładna diagnoza, aby ustalić rodzaj uszkodzenia dysku twardego. Uszkodzenia mogą być logiczne, mechaniczne lub elektroniczne. W przypadku mechanicznych uszkodzeń dysku, takich jak uszkodzenie głowic dysku czy problemów z powierzchnią dysku, odzyskiwanie danych jest bardziej złożone i wymaga interwencji w czystym pomieszczeniu, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu.

 • Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do odzyskiwania danych

Do diagnozowania stanu dysku i próby odzyskania danych wykorzystywane są specjalistyczne narzędzia. Analiza parametrów dysku za pomocą oprogramowania diagnostycznego umożliwia określenie jego kondycji i możliwych przyczyn awarii. Przy mechanicznym uszkodzeniu krytyczne jest zastosowanie technologii umożliwiających bezpieczny dostęp do danych, takich jak specjalistyczne maszyny do przekładania talerzy w przypadku uszkodzenia motoru dysku lub potrzeby pracy na czystej powierzchni.

 • Proces odzyskiwania danych

Odzyskiwanie danych z dysku twardego zaczyna się po dokładnej diagnozie. Jeśli uszkodzenie jest mechaniczne, często konieczny jest demontaż talerzy w specjalnie przygotowanym, bezpyłowym środowisku, aby zapobiec dodatkowemu zanieczyszczeniu powierzchni dysku, co mogłoby uniemożliwić odzyskanie danych. Specjalne uwagi wymaga także manipulacja głowicami dysku, które są niezwykle delikatne i mogą łatwo ulec uszkodzeniu podczas nieprofesjonalnej interwencji.

 • Zabezpieczenie i klonowanie danych

Po uzyskaniu dostępu do danych, ważne jest ich zabezpieczenie poprzez klonowanie na inny nośnik. Pozwala to na przeprowadzenie prób odzyskania danych bez ryzyka dalszego uszkodzenia oryginalnego dysku. Klonowanie jest szczególnie ważne w przypadkach, gdy dysk zawiera błędy logiczne lub uszkodzenia sektorów.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku HDD wymaga zrozumienia różnych mechanizmów uszkodzeń i stosowania odpowiednich metod ich naprawy. Kluczowe jest tu wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i technologii, takich jak demontaż talerzy, przekładanie talerzy, oraz precyzyjna praca z głowicami i powierzchnią dysku. Każdy przypadek uszkodzenia dysku jest unikalny, dlatego proces odzyskiwania danych w DATA Lab  zawsze dostosowany jest do konkretnych okoliczności.

Źródła: