Menu Zamknij

Dlaczego nie należy samodzielnie odzyskiwać danych?

Dlaczego nie należy samodzielnie odzyskiwać danych

Ryzyka samodzielnego odzyskiwania danych

W naszej 24 letniej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których nośnik zanim trafił do nas, poddany był próbom samodzielnego odzyskania danych. Użytkownik starał się pozornie zminimalizować koszty i poszukiwał w internecie dostępnych programów do samodzielnego odzyskiwania danych, które obiecują szybkie, tanie i skuteczne rozwiązanie tego problemu albo korzystał z pomocy amatora, który źle zdiagnozował problem lub uznał, że jego wiedza jest wystarczająca do podjęcia działań zmierzających do odzysku danych. Jednakże warto wiedzieć, że korzystanie z takiego narzędzia (program do odzyskiwania) albo pomocy osób nie będących biegłymi w procesie odzyskiwania danych, jest obarczone dużym ryzykiem i warto zrozumieć potencjalne zagrożenia, zanim zdecydujemy się na skorzystanie z nich. Stawka jest wysoka. Ryzykujesz bowiem bezpowrotną utratę danych. Pamiętaj, że profesjonalne odzyskiwanie danych jest najbezpieczniejszą formą ich przywrócenia.

Wśród ryzyk dotyczących danych utraconych w wyniku samodzielnej ingerencji, mamy:

 1. Trwałe uszkodzenie danych: Nieodpowiednie metody odzyskiwania danych mogą nadpisać lub uszkodzić oryginalne pliki, czyniąc odzyskanie danych trudniejszym lub niemożliwym. Szczególnie dotyczy to prób odzyskania danych z uszkodzonych dysków twardych, gdzie nieprofesjonalne interwencje mogą spowodować trwałe utraty. Z takimi sytuacjami spotykamy się na co dzień, gdy dostarczane są do nas dyski po interwencjach amatorów. Nawet nie otwierając dysku często widzimy, czy były próby odzysku danych np. uszkodzona obudowa zewnętrzna dysku a po otwarciu ślady palców na talerzach dysku albo widoczne dopiero w spolaryzowanym świetle zielonym drobiny kurzu. Jeśli taki dysk trafia do nas wiemy już, że czeka nas „naprawianie” tego, co zostało zepsute po działaniach amatorskich. Czasami te działania były tak intensywne, że uniemożliwiają skutecznie odzysk danych i bezpowrotnie tracimy dane z dysku twardego.
 2. Utrata gwarancji: Samodzielne otwieranie urządzeń przechowujących dane (takich jak dyski twarde, SSD, pendrive czy smartfony) w celu odzyskania danych może prowadzić do utraty gwarancji producenta. Wiele urządzeń posiada plomby gwarancyjne, których uszkodzenie skutkuje odmową serwisowania urządzenia przez producenta.
 3. Wzrost kosztów profesjonalnego odzysku danych: Nieudane próby samodzielnego odzyskiwania danych z urządzeń (np odzyskiwanie zdjęć) mogą komplikować późniejsze profesjonalne interwencje, co często wiąże się z wyższymi kosztami odzyskiwania danych przez specjalistyczne firmy.
 4. Zagrożenie dla prywatności: Używanie niezaufanych oprogramowań do odzyskiwania danych może prowadzić do wycieku informacji osobistych lub firmowych. Niektóre narzędzia mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, które kradnie dane lub powoduje inne szkody.
 5. Zagrożenie bezpieczeństwa: Podobnie jak w przypadku prywatności, niewłaściwe użycie narzędzi do odzyskiwania danych może otworzyć furtkę dla cyberataków, jeśli narzędzia te zawierają lukę bezpieczeństwa lub są źle konfigurowane.
 6. Strata czasu: Nieefektywne metody odzyskiwania danych mogą pochłaniać znaczne ilości czasu, zanim użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy, co w niektórych przypadkach może zwiększyć ryzyko dalszego uszkodzenia danych z nośników.
 7. Niewłaściwa diagnoza problemu: Użytkownicy bez odpowiedniej wiedzy technicznej mogą błędnie zdiagnozować problem z danymi, co prowadzi do niewłaściwych prób odzyskania i potencjalnie pogarsza sytuację.

Aby zminimalizować te ryzyka, zalecamy, aby w przypadku utraty danych użytkownicy powstrzymali się od samodzielnych prób ich odzyskania i zamiast tego skorzystali z usług profesjonalnych firm specjalizujących się w odzyskiwaniu danych.
Firmy takie jak nasza dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz specjalistycznym sprzętem kupowanym od najlepszych dostawców w branży, co ma niebagatelny wpływ na skuteczne odzyskanie danych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka ich dalszego uszkodzenia . W razie wątpliwości zawsze służymy konsultacją telefoniczną lub poprzez komunikatory.

Rola specjalistów w procesie odzyskiwania danych

Inżynierowie odzyskujący dane w laboratorium odzyskiwania danych pełnią kluczową rolę w świecie technologii i cyfrowych informacji. W erze cyfrowej, gdzie dane stanowią serce wielu przedsiębiorstw, instytucji oraz indywidualnych użytkowników, umiejętność odzyskiwania danych po ich utracie czy uszkodzeniu jest niezbędna. Odpowiadając na często zadawane pytanie, gdzie można nauczyć się odzyskiwać dane odpowiadamy: tego procesu nie da się nauczyć w szkole.
Proces odzyskiwania danych wymaga głębokiej wiedzy interdyscyplinarnej, łączącej elementy matematyki, elektroniki oraz informatyki, co podkreśla złożoność i wyrafinowanie tej specjalności. Wiedza z tych dziedzin musi być tak dobrze ugruntowana, aby podczas odzysku danych można było elastycznie poruszać się między nimi.
Matematyka jest fundamentalna dla procesów kryptograficznych, algorytmów kompresji oraz technik korekcji błędów, które są powszechnie stosowane w przechowywaniu i transmisji danych. Inżynierowie odzyskujący dane muszą zrozumieć te zasady, aby skutecznie analizować i odwracać procesy, które mogą prowadzić do utraty danych. Wiedza z zakresu elektroniki jest niezbędna do zrozumienia fizycznych aspektów nośników danych, takich jak dyski twarde, pamięci flash czy inne urządzenia do przechowywania danych. Znajomość funkcjonowania tych urządzeń na poziomie elektronicznym umożliwia diagnozowanie awarii i fizyczne odzyskiwanie danych. Informatyka dostarcza podstaw do zrozumienia systemów plików, baz danych i innych struktur danych, które są niezbędne do organizacji, przechowywania i odzyskiwania informacji cyfrowych. Znajomość różnych systemów operacyjnych i języków programowania pozwala inżynierom na tworzenie skutecznych narzędzi i strategii do odzyskiwania danych.

Aby być skutecznym w odzyskiwaniu danych, specjaliści muszą wykazać się również szeregiem predyspozycji, w tym:

 • Analitycznym myśleniem – zdolność do rozwiązywania złożonych problemów i analizowania danych z różnych perspektyw.
 • Cierpliwością i skrupulatnością – proces odzyskiwania danych może być długotrwały i wymagać skrupulatnej uwagi na detalach.
 • Zdolnościami technicznymi – głęboka wiedza z zakresu wymienionych dziedzin oraz umiejętność szybkiego uczenia się nowych technologii.
 • Zdolnościami manualnymi – podczas wymiany elementów wewnętrznych dysków wymagana jest doskonała precyzja. Ręka nie może drgnąć.
 • Komunikatywnością – umiejętność wyjaśniania skomplikowanych procesów w zrozumiały sposób dla osób nie będących ekspertami.
 • Etyką zawodową – zachowanie poufności i integralności danych klientów jest absolutnie kluczowe w tej branży.

Poza tymi wszystkimi umiejętnościami technicznymi i predyspozycjami osobowościowymi proces odzyskiwania danych jest skuteczny i wtedy ma sens, kiedy wykonywany jest z zaangażowaniem, inicjatywą. Odzyskiwanie skasowanych danych to praca dla ludzi z pasją.

Podsumowując rola inżynierów odzyskujących dane utracone jest nieoceniona, ponieważ zapewniają oni bezpieczeństwo i dostępność informacji, które mogą być kluczowe dla działalności gospodarczej, badawczej lub osobistej. Ich praca wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale również wyjątkowych predyspozycji osobistych, które pozwalają na skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z odzyskiwaniem danych. W świecie, gdzie dane są jednym z najcenniejszych zasobów, eksperci od odzyskiwania danych są niezbędnymi strażnikami tego bogactwa. Nie bez znaczenia jest również koszt odzyskiwania danych, który przy korzystaniu z profesjonalnej pomocy wbrew pozorom finalnie jest mniejszy, niż odzyskiwanie danych z różnych nośników po nieprofesjonalnej ingerencji.

Ryzyko samodzielnego odzyskiwania danych